תודה שמילאתם הצהרת בריאות!

תודה שמילאתם הצהרת בריאות לצליחת הכנרת.

יש למלא הצהרה זו עבור כל משתתף צולח.